Núi Bạch Mã

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Bắc Trung Bộ

Núi Bạch Mã