Đồi Thiên An – Hồ Thuỷ Tiên

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Bắc Trung Bộ

Đồi Thiên An – Hồ Thuỷ Tiên