Biển Thuận An

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Bắc Trung Bộ

Biển Thuận An