Vườn Quốc Gia Bến En

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Bắc Trung Bộ

Vườn Quốc Gia Bến En