Thiền viện trúc lâm Hàm Rồng

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Bắc Trung Bộ

Thiền viện trúc lâm Hàm Rồng