Pù Luông

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Bắc Trung Bộ

Pù Luông