Mường Lát

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Bắc Trung Bộ

Mường Lát