Lăng vua Lê Thái Tổ

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Bắc Trung Bộ

Lăng vua Lê Thái Tổ