Cầu Hàm Rồng

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Bắc Trung Bộ

Cầu Hàm Rồng