Căn cứ khởi nghĩa Ba Đình

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Bắc Trung Bộ

Căn cứ khởi nghĩa Ba Đình