Bãi cò Tiến Nông

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Bắc Trung Bộ

Bãi cò Tiến Nông