Thác Đát Đắng

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Thác Đát Đắng