Khu di tích khảo cổ Thần Sa

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Khu di tích khảo cổ Thần Sa