Hồ Núi Cốc

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Hồ Núi Cốc