Hồ Ghềnh Chè

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Hồ Ghềnh Chè