Đồi chè Tân Cương

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Đồi chè Tân Cương