Chùa Đán

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Chùa Đán