Làng vườn Bách Thuận

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đồng Bằng Sông Hồng

Làng vườn Bách Thuận