Chùa Keo

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đồng Bằng Sông Hồng

Chùa Keo