Biển Cồn Vành

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đồng Bằng Sông Hồng

Biển Cồn Vành