Vườn trái cây Út Phương

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đông Nam Bộ

Vườn trái cây Út Phương