Vườn trái cây Gò Chùa

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đông Nam Bộ

Vườn trái cây Gò Chùa