Núi Bà Đen

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đông Nam Bộ

Núi Bà Đen