Xím Vàng

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Xím Vàng