Nhà tù Sơn La

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Nhà tù Sơn La