Chiềng Cọ

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Chiềng Cọ