Vườn cò Tân Long

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Vườn cò Tân Long