Khu căn cứ tỉnh ủy

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Khu căn cứ tỉnh ủy