Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Bắc Trung Bộ

Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn