Làng cổ Bích La

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Bắc Trung Bộ

Làng cổ Bích La