Khe Sanh

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Bắc Trung Bộ

Khe Sanh