Bãi biển Cửa Tùng

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Bắc Trung Bộ

Bãi biển Cửa Tùng