Đảo Quan Lạn

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Đảo Quan Lạn