Biển Trà Cổ

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Biển Trà Cổ