Núi Cà Đam

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Nam Trung Bộ

Núi Cà Đam