Khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Nam Trung Bộ

Khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng