Biển Dung Quất

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Nam Trung Bộ

Biển Dung Quất