Bãi Dừa – Tư Nghĩa

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Nam Trung Bộ

Bãi Dừa – Tư Nghĩa