Làng gốm Thanh Hà

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Nam Trung Bộ

Làng gốm Thanh Hà