Bãi biển Cửa Đại

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Nam Trung Bộ

Bãi biển Cửa Đại