Bãi biển An Bàng

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Nam Trung Bộ

Bãi biển An Bàng