Bãi biển Bảo Ninh

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Bắc Trung Bộ

Bãi biển Bảo Ninh