Vườn Quốc gia Xuân Sơn

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Vườn Quốc gia Xuân Sơn