Đền Tam Giang – Chùa Đại Bi

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Đền Tam Giang – Chùa Đại Bi