Đền Quốc Tổ Lạc Long Quân

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Đền Quốc Tổ Lạc Long Quân