Hồ Ly (Hồ Thượng Long)

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Hồ Ly (Hồ Thượng Long)