Vườn quốc gia Núi Chúa

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Nam Trung Bộ

Vườn quốc gia Núi Chúa