Vịnh Vĩnh Hy

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Nam Trung Bộ

Vịnh Vĩnh Hy