Tháp Po Klong Garai

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Nam Trung Bộ

Tháp Po Klong Garai