Làng gốm Bàu Trúc

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Nam Trung Bộ

Làng gốm Bàu Trúc